Vriend worden van Henk Scholten

Alle beetjes helpen

Het Henk Scholten Fonds is opgericht om een bijdrage te leveren aan de saamhorigheid en leefbaarheid binnen de dorpsgemeenschappen van Vasse, Mander en Hezingen, waarbij door de Stichting toegekende subsidies uitsluitend ten goede mogen komen aan genoemde dorpsgemeenschappen.

  • We verstrekken subsidies die net even “de kersen op de taart” kunnen zijn voor het realiseren van activiteiten die de saamhorigheid en leefbaarheid binnen onze gemeenschap bevorderen;
  • We ondersteunen in financiële zin activiteiten en initiatieven die het dorp leuker en gezelliger kunnen maken, waarbij we “Gemeenschapszin” en “Noaberschap” hoog in het vaandel hebben staan;
  • We kunnen een financiële injectie geven aan initiatieven waarbij onze jeugd, nog meer betrokken raakt bij het dorpsgebeuren;
  • We ondersteunen initiatieven die de aantrekkingskracht van ons dorp bevorderen;
  • We maken ons sterk voor projecten of activiteiten, waarbij de inzet van vrijwilligers van cruciaal belang is.

Voelt u zich betrokken bij ons initiatief en u wilt ons financieel ondersteunen door vriend te worden van het Henk Scholtenfonds, dan kan dat door eenvoudig gebruik te maken van de betaalmodule hiernaast. Gewoon een vrije gift, onder het motto: Alle beetjes helpen!

 

Vriend worden van Henk Scholten

Bedrag