Subsidieaanvraag

Wij houden niet van veel administratief gedoe. Het gaat tenslotte om het realiseren van een idee dat de saamhorigheid en leefbaarheid bevordert binnen de dorpsgemeenschappen van Vasse, Mander en Hezingen. “Ons kent ons” en daarbij horen geen ellenlange procedures, termijnstellingen, overlegsituaties of juridisch geneuzel. Om het maar even in het Twents te zeggen: “Wie hoalt van ’n kot gebed en ‘n lang’n metwost”.

 

De gegevens die je invult worden alleen door Stichting Het Henk Scholtenfonds gebruikt om het idee te kunnen beoordelen en voor het versturen van informatie. De gegevens worden alleen gedeeld met het bestuur van de stichting en de beoordelingscommissie. Communicatie over het project geschiedt uitsluitend via email. Subsidies worden jaarlijks toegekend. Aanvragen kunnen tot 1 april bij de stichting worden ingediend, middels dit format. Overige aanvragen worden niet in behandeling genomen. Vóór 1 mei daaropvolgend worden betrokkenen over het al dan niet toekennen van subsidies en de eventuele hoogte daarvan geïnformeerd.

Snel een subsidie aanvragen

Handig en snel een subsidie aanvragen