Wie was Henk Scholten?

Henk Scholten werd op 1 juni 1939 geboren in Vasse aan de Denekamperweg, in het toenmalige pension Buitenlust, dat werd gerund door zijn ouders. In de beginjaren van zijn arbeidzaam leven werkte Henk als boekdrukker bij de firma Smit in Hengelo, waar hij Adrie, zijn latere echtgenote, leerde kennen, die in hetzelfde gebouw werkzaam was. In 1971 werd een deel van het ITC (International Training Centre for Aerial Survey) vanuit Leiden verplaatst naar Enschede, om de economisch zwakke positie in Oost-Nederland te versterken. Het ITC dat in 1950 werd opgericht door oud-minister Schemerhorn bood cursussen aan over cartografie en luchtfotografie aan mensen uit ontwikkelingslanden. Henk maakte de overstap naar het ITC als drukker, waarna hij zijn benoeming kreeg als praktijkdocent druktechnieken. Hij leerde studenten hoe ze op eenvoudige wijze landkaarten konden (laten) drukken. Het ITC maakt momenteel onderdeel uit van de Universiteit Twente onder de naam “Faculty of Geo-Information Science and Earth Observation”.

Vasse was alles voor Henk. Of je hem nu nodig had bij de lokale voetbalvereniging, de muziek, de Pareldagen, bij een jubileum van de klootschietersvereniging, bij natuurwerkgroepen, voor het uitzetten van wandelroutes, of als begeleider van asielzoekers, Henk zei nooit “nee”. Het meest bekend is Henk binnen de kring van het carnaval. In 1982 was hij Sleutelprins van de gemeente Tubbergen, waarna hij zich verder inzette voor de vereniging als bestuurslid en als regisseur van de lokale gala-avonden van de Spekscheeters. In 2002 mocht Henk de eremedaille van de Gemeentelijke Carnavalsverenigingen in ontvangst nemen.

Hij had de gave om mensen “voor zich te winnen” door zijn open houding en zijn interesse in de ander. Een zeer sociaal betrokken persoonlijkheid, die in de wijde omtrek van Vasse bekend stond als “Mister Vasse”. Een reactie na zijn overlijden zegt misschien wel voldoende: “We hadden zo graag nog een tijd van zijn expertise, zijn humor en zijn interesses willen genieten. Henk was een man die iedereen kon boeien met zijn verhalen, zijn gulle lach, zijn diepe gevoel voor rechtvaardigheid en zijn grote hart voor alles wat met Vasse te maken had.”

Op 27 mei 2002 is Henk, na een kort ziekbed, vredig ingeslapen op de plek waar hij werd geboren en die hem zo lief was. Wij zijn trots dat we zijn naam aan onze stichting hebben mogen verbinden. We geven hem daarmee de waardering die hem toekomt.

Bestuur Stichting “Het Henk Scholtenfonds”